Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RITBET Sp. z o.o. uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt

„Wdrożenie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 kluczem innowacyjnego rozwoju firmy RITBET”.

 

Głównymi działaniami w projekcie jest przeprowadzenie audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, przygotowanie mapy drogowej oraz realizacja kompleksowych działań na rzecz automatyzacji lub robotyzacji prowadzących do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, rekomendowanych do wdrożenia w mapie drogowej, tj. zakup systemu produkcyjnego do betonowych i żelbetowych elementów studni kanalizacyjnych.

Z projektu będą korzystać pracownicy, którzy uczestniczą w procesach produkcji. Dzięki automatyzacji  wyeliminowane zostanie większość pracy fizycznej.
Docelowo z produktów oferowanych przez firmę RITBET, które będą powstawały w innowacyjnym procesie produkcji świadczenia usług będą korzystać klienci firmy.


Cele projektu:

  1. Przeprowadzenie audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (mapa drogowa).
  2. Wdrożenie działań wynikających z opracowanej mapy drogowej, których efektem będzie wdrożenie innowacji w procesie produkcji.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji w procesie świadczenia usług. Dzięki realizacji planowanej inwestycji firma uzyska lepszą pozycję wśród producentów materiałów budowlanych.

 

Wartość projektu: 6 447 660,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 000 000,00 zł
#FunduszeUE #Fundusze Europejskie