Zastosowanie

PERFECT to wysoce zautomatyzowany proces produkcji, pozwalający na przemysłową produkcję monolitycznych podstaw studni z kinetami, o indywidualnych kształtach.

System ma na celu eliminację „czynnika ludzkiego” w całym procesie produkcyjnym – ogranicza do minimum możliwość popełnienia błędów.

Przygotowanie produkcji.

Przygotowanie produkcji rozpoczyna się od wprowadzenia wszystkich danych do komputera w biurze.
Oprogramowanie PERFECT SYSTEM pozwala na umieszczenie wszelkich informacji związanych klientem, budową oraz dennicą.

Wprowadzamy:

 • ilość przyłączy ,
 • ich średnicę,
 • nachylenie, oraz spadek kinety.

Program przedstawia nam wizualizację dennicy, pokazuje ewentualne niezgodności oraz daje możliwość ich korekty. Wprowadzone do systemu dennice, są eksportowane do PDF i wysyłane do zamawiającego w celu potwierdzenia zamówienia. Dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia czy nie popełniono błędu przy zamawianiu oraz przy opracowywaniu modelu produkcyjnego. Dopiero po potwierdzeniu przez zamawiającego oraz po odznaczeniu tego faktu w komputerze, model produkcyjny widoczny jest na oprogramowaniu linii produkcyjnej.

Model 3d

Sposób produkcji

Proces produkcyjny dennicy PERFECT rozpoczyna się od wykonania modelu kinety – styropianowego negatywu. Model kinety projektowany jest przez specjalistyczne oprogramowanie systemu PERFECT. Program pobiera dane z biura, oblicza konfigurację rynien kinety oraz wszystkich przyłączy. Wstępną kontrolę umożliwia wyświetlany na ekranie monitora trójwymiarowy obraz dennicy. Program automatycznie przekazuje odpowiednie parametry bezpośrednio do systemu wycinarek. Po wykonaniu wszystkich części następuje ich złożenie i sklejenie gorącym klejem. Precyzję procesu klejenia zapewnia zintegrowany wskaźnik laserowy umieszczony nad stołem roboczym. Realizację modelu kinety kończy etap przyłączenia kształtek formujących gniazda przejść szczelnych. W wielu przypadkach stosuje się kształtki z nałożonymi już uszczelkami zintegrowanymi. Tak wykonany negatyw kinety umieszczany jest w formie i zalewany betonem samozagęszczalnym. Uszczelki pozostają mocno osadzone w betonie i tworzą szczelne połączenie z rurami.

Etapy produkcji

Identyfikacja wyrobu.

Każda dennica opatrzona jest naklejką identyfikacyjną na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje o wyrobie.
naklejka identyfikacyjna.

Możliwość przyłączenia dowolnego rodzaju rur.

System PERFECT oferuje trzy rozwiązania umożliwiającyce szczelne połączenie dowolnego typu rury z dennicą, bez używania tworzywowych przejść szczelnych.

 • uszczelki zintegrowane ( zalewanych mieszanką betonową w trakcie produkcji),
 • gniazd na uszczelki wklejane,
 • gniazd na rurę z uszczelką na bosym końcu

Doskonałe warunki hydrauliczne

Możliwość wykonania bardzo dokładnych spadków w korycie kinety i nachylonych przyłączy, pozwala zapewnić zgodność z dokumentacją. Nawet w bardzo trudnych terenach zurbanizowanych możliwe jest dokładne łączenie dopływów i uzyskanie idealnych warunków hydraulicznych.

Przekrój kinety

Bezpieczeństwo w trakcie montażu.

Zamontowane w dennicach PERFECT kotwy transportowe zapewniają bezpieczeństwo i precyzyjny montaż na budowie.

Korzyści ekonomiczne

Z punktu widzenia inwestora.

 • Monolityczne dennice wykonane wyłącznie z betonu wykazują żywotność ponad 100 lat. Fakt ten, jak również korzystna cena poszczególnego wyrobu powinny być uwzględnione przy opracowaniu warunków przetargowych i podejmowaniu decyzji o ich zastosowaniu.
 • Dzięki zastosowaniu technologi PERFECT uzyskuje się wyższą odporność prefabrykatu. Nie zaobserwowano znaczących oznak starzenia się lub osłabienia betonu, co ma miejsce w przypadku innych materiałów stosowanych do wyrobu dennic. Wykonanie dodatkowych przyłączy po zbudowaniu studni nie ma żadnego wpływu na jej trwałość.
 • Doskonałe warunki hydrauliczne powodują, że w kanale nie tworzą się osady, zawirowania oraz zatory. Tym samym rzadsza jest konieczność przeprowadzania inspekcji, czyszczenia i wykonywania prac konserwacyjnych. Rezultatem są niższe koszty eksploatacyjne.

Z punktu widzenia wykonawcy

 • Bardzo szybka gotowość do wysyłki dennic PERFECT redukuje do minimum okres oczekiwania na wyrób, co obniża czas i koszty realizacji inwestycji.
 • Stosowanie dennic PERFECT z gotową kinetą eliminuje czas i środki potrzebne do tradycyjnego wykonania kinety na budowie.
Zestaw_logotypow_kolorowych_EFRR